POLITICI SI REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

POLITICI SI REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 2023

MERON este marca inregistrata la nivel national si international sub licenta SC FIVE COFFEE ROASTERS SRL:
Nr.Reg.Com.: J12/2686/2015
CIF/CUI: 34977086
Adress: Str. Napoca nr. 3, ap. 31, Cluj – Napoca, RO

Meron și sigla Meron sunt mărci comerciale înregistrate. Toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii, nume de domenii, logo-uri, nume de companii și semne de origine Meron la care se face referire pe site-ul web meron.coffee sunt fie mărci comerciale, mărci de servicii, nume de domenii, logo-uri, nume de companii sau semne de origine sau sunt altfel proprietatea a lui Meron sau a afiliaților sau licențiatorilor săi.

Nu puteți utiliza nicio marcă comercială, marcă de serviciu, nume de domeniu, logo, denumire companie, denumire comercială sau semn de origine al Meron fără permisiunea proprietarului mărcii comerciale, mărcii de serviciu, numelui de domeniu, siglei, numelui companiei, numelui comercial sau indicii de origine. Toate drepturile neacordate în mod expres sunt rezervate.
Materialele și informațiile de pe www.meron.coffee pot include inexactități tehnice sau erori tipografice.

Meron își rezervă dreptul de a modifica sau modifica acești Termeni de utilizare sau orice politică sau ghid, în orice moment și la discreția sa.

Prezentul regulament are ca obiectiv stabilirea condițiilor de ședere, servire a clientilor în incinta coffeeshopurilor Meron.
Regulamentul se aplică tuturor clientilor care intră în coffeeshop și trebuie să i se conformeze fără limite sau rezerve.
În calitate de iubitori de cafea de specialitate, dorim să aveți o experienta plăcută în oricare din locatiile Meron.

Client: este orice persoană care beneficiază de orice serviciu prestat de MERON;
Locatie: detalii despre locatiile Meron – https://www.meron.coffee/locations/
Povestea si Filosofia Meron: https://www.meron.coffee/our-story/#philosophy
Meniul: produsele Meron – https://www.shop.meron.coffee/
Cafea de specialitate, proaspat prajita in prajitoria proprie.

Programul de functionare: in functie de specificul fiecarei locatii din reteaua Meron: https://www.meron.coffee/locations/
Servirea: Durata medie de asteptare a unei comenzi este de 20min. Aceasta poate varia in functie de numarul de clienti aflati in asteptare si de durata de preparare a felului comandat;
Parcare: MERON nu își asumă responsabilitatea pentru mașinile din parcare și pentru obiectele lăsate în interiorul acestora;

Pentru a ne putea duce la îndeplinire aceste obiective, în așa fel încât sa reveniți la noi cu plăcere de fiecare dată, vă rugăm să tineti cont si sa respectați următoarele reguli de ordine interioară:

MERON urmareste să promoveze un mediu sigur, fără discriminare, inclusiv discriminare sexuală sau bazată pe gen, hărțuire, violență sexuală, urmărire, hărțuire sau alte abateri înrudite.

În rezolvarea acestor probleme intreaga echipa MERON trebuie să respecte și să fie atenți unul față de altul, într-o manieră concordantă cu valorile academice și comunitare adânc înrădăcinate. Interzice o gamă largă de comportamente axate pe sex și/sau gen care pot avea sau nu un caracter sexual, pe rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opțiune politică, avere, apartenență la o categorie defavorizată, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală sau pe orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor recunoscute de lege.

 • MERON nu își asumă responsabilitatea pentru orice accident produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor din dotare sau a nerespectării prezentului regulament si este responsabilitatea clientului;
 • MERON isi rezerva dreptul de a interzice folosirea laptopurilor si a tabletelor in interiorul locatiilor in timpul weekendurilor(zilele de sambata si duminica) si a sarbatorilor legale;
 • MERON nu își asumă responsabilitatea pentru orice accident produs ca urmare a supravegherii necorespunzătoare a copiilor ci este responsabilitatea însoțitorului/însoțitorilor;
 • MERON, în spațiile administrate, ia toate măsurile legale pentru stoparea și sau diminuarea riscurilor la care pot fi expuși clienti și angajații prin încălcarea și/sau nerespectarea regulamentului de ordine interioară, inclusiv evacuarea persoanelor care pot pun în pericol alte persoane;
 • MERON recomandă plata cu cardului de credit/debit;
 • MERON recomandă solicitarea informatiilor legate de produse din meniu pentru cresterea cunostintelor despre cafeaua de specialitate;
 • Este interzis consumul de mancaruri si bauturi procurate din afara locatiei;
 • Este interzis fumatul și vapatul (țigară electronică – conform hot. C.E.) în locatie și în celelalte spații ale locatiei, cu excepția spatiilor special amenajate, si unde există indictoare în acest sens; este interzisă aruncarea mucurilor de țigări, în alt loc decât coșuri de gunoi sau scrumiere și doar după ce în prealabil au fost stinse. Exista spatii special amenajate, atat pentru fumatori, cat si pentru nefumatori;
 • Este interzis introducerea în locatie a armelor, armelor albe sau substanțelor interzise prin lege;
 • Este interzis consumul sau comercializarea de substanțe halucinogene sau psihotrope” acestea se pedepsesc conform legilor în vigoare.
 • MERON nu vinde alcool minorilor, pana la implinirea varstei minime legale pentru consumul de alcool (18 ani}, verificabil in baza unui act de identitate valid;
 • MERON metioneaza ca toate locatiile sunt dotate cu camere de supraveghere video, conform normelor legale in vigoare.
 • Este interzisă fotografierea sau filmarea cu echipament profesional, in incinta locatiei fara acordul managerului de serviciu. Pentru filmari profesionale, reprezentantii media sunt rugati sa se adreseze personalului;
 • MERON isi rezerva dreptul de refuza accesul unui client si poate fi revocat in situatii de perturbare a celorlalti clienti, a activitatii localului sau in cazul incalcarii unor reguli de conduita si decenta, a unor prevederi legale (ex: consumul de substante interzise, fumatului de tigari si tigarete, altele decat cele electronice, in interior etc.)
 • MERON incurajeaza persoanele cu dizabilitati sa apeleze la angajatii pentru asistenta speciala;

 

MERON poate refuza accesul clientilor in urmatoarele situatii:

 • una sau mai multe din regulile de mai sus nu sunt respectate
 • locatia a atins capacitatea maxima de persoane, conform autorizatiei de functionare si legislatiei in vigoare
 • in eventualitatea unor situatii speciale, ce pot atecta siguranta, imaginea si/sau binele clientilor si a personalului

 

Clientii au obligația:

 • să nu preia la plecare vreun obiect din locatie și/sau care nu le aparține;
 • să achite contravaloarea comenzii;
 • să nu deterioreze obiectele din dotarea locatiei, în caz contrar aceștia datorează catre MERON suma egală cu valoarea obiectului deteriorat și manopera aferentă;
 • sa fie respectuosi cu personalul Meron si sa foloseasca un ton si un limbaj civilizat
 • sa respecte campaniile de marketing derulate de catre Meron
 • sa pastreze curatenia in spatiul pe care il folosesc
 • să nu intre în spațiile cu acces interzis pentru clienti
 • să nu lase copiii nesupravegheați;
 • să anunțe cât de repede posibil orice defecțiune a aparatelor sau instalațiilor din dotare;
 • să respecte și să păstreze liniștea în locatie, să respecte celelalte persoane;

Măsuri și reguli de conduită OBLIGATORII reglementate de legislația actuală in contextul COVID19, care sunt respectate de clienti, de prestatorul de servicii prin personalul propriu și de toate persoanele care intră în locatiile MERON:

a) la intrarea/intrările în spațiile de alimentație publică (inclusiv terase) și la grupurile sanitare sunt amplasate dispozitive cu produse biocide avizate, necesare dezinfectării mâinilor clientilor, precum și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
b) recomandăm și încurajăm plata cu cardul, fie la casă, fie către personalul de servire;
c) normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient si se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între turiști; se stabilește un număr de maxim 4 persoane care pot ocupa o masă, cu condiția respectării unei distanțe de 1,5 m între persoane, excepție de la aceasta regulă fac membrii aceleiași familii;
d) asigurăm respectarea unei distanțe de minimum 2 m între ocupanții scaunelor meselor alăturate;
e) în funcție de amplasarea meselor, cu respectarea normelor în vigoare, am stabilit un număr maxim de locuri care poate fi ocupat în cadrul spațiului din interiorul și exteriorul locatiei, respectiv a spațiilor de alimentație publică (inclusiv terase) și a tuturor spațiilor comune utilizate de turiști (sală de ședință, grupuri sanitare, cabinete medicale, etc);
f) regulile de conduită, igienă, dezinfectare și distanțare fizică, precum și a necesității limitării timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul, sunt afișate în toate locurile vizibilei;
g) asigurăm în permanență curățarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor/suprafețelor unde au acces clienti, precum și a ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei;
h) asigurăm o protecție suplimentară a produselor alimentare din vitrinele deschise situate în spațiile de servire și consum;
i) asigurăm că se efectuează dezinfecția meselor, după fiecare client, cu produse biocide care necesită un timp minim de contact, avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide;
j) utilizăm semnalizări verticale pentru a direcționa turiștii în interiorul și exteriorul complexului, acolo unde este posibil, menținând distanța minimă de 2 m între clienti.
k) am amplasat și utilizăm dozatoare cu dezinfectant pentru mâini la toate intrările principale și în toate locurile în care este prevăzut de lege dar și suplimentar;
l) am amplasat și utilizăm preșuri/covorașe cu dezinfectant pentru picioare la toate intrările principale și în toate locurile în care este prevăzut de lege dar și suplimentar;
m) asigurăm dezinfecția și sterilizarea, cu echipament specializat și profesional, spațiilor interioare și exterioare conform normelor pentru protecția turiștilor, angajaților și a colaboratorilor care intră în complex;
Sănătatea oaspeților și membrilor echipei noastre este principala noastră prioritate. Angajamentul nostru este acela de a asigura servicii de calitate și de maximă siguranță.
Personalul nostru a primit informații clare privind indicațiile oferite de autoritățile locale de sănătate (INSP – Institutul Național de Sănătate Publică, DSV – Direcția Sanitar-Veterinară, DSP – Direcția de Sănătate Publică)
În completarea măsurilor menționate mai sus și care corespund întocmai legislației în vigoare, la data redactării Regulamentului, avem un plan de management și de criză care urmărește în permanență:
Oaspeții sunt încurajați să folosească dezinfectanții la intrarea în restaurant și în spațiile comune; dezinfectanții sunt puși la dispoziție gratuit ;
Amplasarea de covoare dezinfectante la intrările principale și amplasarea de dispozitive cu dezinfectant în spațiile comune;
Igiena mâinilor înseamnă curățarea regulată și completă a mâinilor prin frecarea acestora cu o soluție pe bază de alcool sau spălarea acestora cu apă și săpun. De asemenea, evitați să atingeți ochii, nasul și gura. Dezinfectarea mâinilor este indicată după schimbul de obiecte (bani, cărți de credit) cu oaspeții.
Se acordă o atenție specială aplicării măsurilor de curățare și dezinfectare în zonele comune ca măsură de prevenție generală. O atenție deosebită este acordată obiectelor care sunt atinse frecvent, cum ar fi mânerele, butoanele liftului, balustrade, întrerupătoare, butoane, etc.
Personalul de serviciu este instruit suplimentar în ceea ce privește pregătirea, manipularea, aplicarea și depozitarea produselor dezinfectante, în mare parte înălbitor, care poate fi la o concentrație mai mare decât în mod obișnuit.
Telefonul, echipamentele de control de la distanță, clanțe de uși, butoane de lift, sunt dezinfectate cu o soluție cu minim 70% alcool.
Atunci când este posibil, se vor utiliza doar materiale de curățare de unică folosință. Materialele de curățare neabsorbante vor fi curățate conform instrucțiunilor producătorului înainte de a le utiliza în alte încăperi.

 

Obligații ale oaspeților și regulament de conduită în contextual Covid-19:

 • Să respecte permanent, întocmai și pe deplin regulile de igienă personală și măsurile de protecție, indiferent de momentul din zi, oriunde în incinta locației.
 • Să ia notă și să accepte regulile precizate încă de la confirmarea rezervării, privind seria de proceduri impuse tuturor clienților în incinta locației, privind interacțiunea cu angajații, dar și cu ceilalți oaspeți.
 • Să accepte faptul că anumite servicii dedicate tuturor oaspeților ar putea fi asigurate numai în serii, la interval orare diferite, pentru a se putea asigura distanțarea socială necesară în toate spațiile comune.
 • Să accepte faptul că noile proceduri de lucru impun reducerea semnificativă a interacțiunii cu angajații, aceasta nefiind o lipsă de interes din partea noastră.
 • Să respecte distanța de siguranță în raport cu angajații și ceilalți oaspeți (minim 1.5 m).
 • Să se spele regulat pe mâini cu apă si săpun și să utilizeze produsele dezinfectante.
 • Să nu își atingă nasul, gura și ochii cu mâinile nedezinfectate.
 • Să nu strănute sau să tușească neprotejat.

Regulamentul de ordine interioară se modifică și se adaptează în permanență la legislație, la recomandările clientilor, ale angajaților și colaboratorilor astfel încât să oferim garanție și siguranță maximă tuturor persoanelor care intră în locatie.

Sesizari si reclamatii
• Reclamatiile privind calitatea serviciilor turisitice prestate se vor face pe loc, in perioada sederii clientilor in locatie.
• Reclamatiile facute sub orice formă dupa plecarea clientilor nu vor fi luate in considerare de catre PRESTATOR.
• Prestatorul se obliga sa rezolve orice reclamatie primita de la clienti in legatura cu seviciile prestate la locul situării locatiei in maximum 48 de ore de la momentul formularii acesteia.

Prin mail office@meron.coffee / carmen@meron.coffee sau prin telefon: 0372903388